Titul SPORT-podmínky

Podmínky pro udělení titulu Sport v drezuře v ČR


Titul Sport se stává v Nizozemsku stále více ceněným - cílem KFPS je dostat fríské koně co nejvíce do povědomí veřejnosti jako koně vhodného i pro vyšší sport. V Nizozemsku je možné získat titul za soutěže v drezuře i zápřahu, v ČR se nám podařilo prozatím dohodnout společné podmínky pro drezuru pod sedlem.

Titul Sport nebo úspěšné složení zkoušek IBOP/ABFP je nezbytným předpokladem pro definitivní udělení predikátu Kroon nebo Model. K titulu Sport se může (v případě splnění ostatních podmínek) přihlížet v případě rozhodování o udělení predikátu Ster.

Podmínky pro koně a jezdce usilující o zisk titulu Sport:

  • Majitel koně musí být členem KFPS/CSFHO.
  • Jezdec nemusí být členem a nemusí být majitelem koně.
  • Kůň musí být 5-letý nebo starší
  • Pro zisk požadovaných výsledků není stanoven žádný časový limit.
  • Kůň musí získat alespoň 5 x 60 % a více za úlohu L5 nebo L7, případně samozřejmě kteroukoli úlohu stupně S a vyšší.   Pozor: úloha L8 ze nezapočítává.
  • Úlohy musí být vypsané Českou jezdeckou federací, započítávají se pouze oficiální závody.
  • Započítávané soutěže musí být posuzované alespoň 3 různými rozhodčími.
  • Originály protokolů po získání všech požadovaných výsledků na titul Sport zašle majitel koně  na adresu CSFHO. Protokoly lze zasílat také průběžně, protože se započítávají do Drezurního šampionátu.
  • Udělený titul Sport bude zveřejněn na našich stránkách, na webu KFPS a v časopisu Phryso.
  • Úlohy L5 a L7 patří ve stupni L k nejtěžším a zvláště pak L7 se kvůli své obtížnosti skoro nevypisuje.  K titulu Sport lze však také využít všechny úlohy stupně S.

 

Aktualizováno Pondělí, 10 Prosinec 2012 14:22
 
Tvorba www stranek pro chovatele - Webdesign for breeders and FCI kennels
© 2012 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele