Pravidla - Fríský drezurní šampionát 2014

1         Pravidla

1.1         Kategorie

         Fríský drezurní šampionát je vypsán ve dvou kategoriích:

 • Kategorie Z
 • Hlavní kategorie

   1.2         Pravidla

 • Do bodovaných soutěží jsou zahrnuty drezurní závody vypsané Českou jezdeckou federací (ČJF), Slovenskou jazdeckou federáciou (SJF) a hobby závody pořádané od 31. 3. 2014 do 31. 10. 2014.
 • Účastnit se může každá dvojice (kůň a jezdec) splňující požadavky daného závodu, kůň musí být čistokrevný Frís zapsaný v některém z registrů KFPS, jezdec nemusí být členem CSFHO.
 • Majitel koně musí být členem CSFHO po celou dobu, kdy se jeho kůň účastnil šampionátu, nejméně až do vyhlášení výsledků.
 • Účast na závodech a výsledek dvojice musí majitel koně, případně jezdec, nahlásit Výboru do 15 dnů od konání závodu emailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , jinak výsledek nebude započítán. (Poznámka: Výsledky získané od 31. 3. 2014 do data zveřejnění pravidel se hlásí nejdéle do 15. 5. 2014.)
 • Do „Kategorie Z“ se započítávají pouze výsledky dvojic ze závodů stupně „Z“ (Z0,Z1, Z2, Z3,Z4 DU) a z hobby závodů bez ohledu na úlohu.
 • Do „Hlavní kategorie“ se započítávají všechny výsledky bez ohledu na stupeň soutěže s výjimkou hobby závodů.
 • V „Kategorii Z“ lze získat umístění nejdéle dva roky po sobě. Dvojice nemůže závodit v „Kategorii Z“, pokud v minulé sezoně absolvovala aspoň jeden závod stupně „L“ či vyšší v rámci Fríského drezurního šampionátu.
 • Nejvyšší dosažený bodový výsledek dvojice za jednotlivý závod se nezapočítává. Počet získaných bodů v šampionátu je roven součtu dalších čtyř nejvyšších bodových výsledků.
 • V každé kategorii je vyhlášeno 1., 2. a 3. místo podle počtu získaných bodů.

1.3         Bodování

Procentuální výsledek získaný v závodě se přepočte na body koeficientem uvedeným v tabulce níže:

 

Stupeň soutěže (úloha)

Koeficient

Kategorie Z

Hlavní kategorie

Hobby závody (bez ohledu na úlohu)

0.90

ok

Z0,Z1, Z2, Z3,Z4, DU

1.00

ok

ok

L0, L1

1.10

ok

DD, DJ

1.20

ok

L3,L4, L6, L8

1.25

ok

L5, L7, S0, S1, S2

1.30

ok

JU, JD, JJ

1.45

ok

 

Zaokrouhlování je na tři desetinná místa.

Příklad: Dvojice v soutěži L5 získala 63.125 %. Body se vypočtou jako 0.63125 * 100 * 1.30 = 82.0625, po zaokrouhlení 82.062 bodů.

2         Vyhlášení a ceny

V každé kategorii se vyhlašují první tři místa podle počtu získaných bodů. Vítězové obdrží tyto ceny:

 • 1. místo: pohár, věcná cena, cena sponzora
 • 2. místo: pohár, cena sponzora
 • 3. místo: pohár, cena sponzora

CSFHO  vyhlásí   výsledky nejdéle do 15. 11. 2014 na svých webových stránkách .  Formální vyhlášení a předání cen proběhne na nejbližší valné hromadě.

Majitel koně, který měl nejvíce startů v drezurních soutěžích v roce 2014 obdrží od CSFHO pohár a cenu sponzora. 

3         Titul Sport

Za dobré výsledky ve vyšších stupních oficiálních drezurních závodů ČJF je možné získat titul Sport, který je zapsán do rodokmenu koně. Získání titulu Sport je nezávislé na účasti ve Fríském drezurním šampionátu, zde proto uvádíme informace o titulu Sport pouze pro úplnost. Koně, kteří získají titul Sport, budou zveřejněni na webu CSFHO, na webu KFPS a v časopise Phryso.

1.4         Pravidla

 • Majitel koně musí být členem CSFHO a KFPS.
 • Jezdec nemusí být členem CSFHO ani KFPS a nemusí být současně majitelem koně.
 • Kůň musí být alespoň pětiletý a musí být zapsán v některém z registrů KFPS.
 • Pro zisk výsledků započtených pro udělení titulu Sport není stanoven časový limit.
 • Kůň musí být získat alespoň pět výsledků s hodnocením ≥ 60.0 % za úlohy L5, L7, S0, S1, S2, JU, JD, JJ, případně vyšší, přičemž musí jít o oficiální závody vypsané ČJF.
 • Započítávané soutěže musí být posuzované alespoň třemi různými rozhodčími.
 • Originály protokolů po získání všech požadovaných výsledků na titul Sport musí majitel koně zaslat CSFHO.
Aktualizováno Pondělí, 29 Prosinec 2014 17:17
 
Tvorba www stranek pro chovatele - Webdesign for breeders and FCI kennels
© 2012 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele