FPMTA-výkonnostní zkouška v zápřahu

FPMTA - výkonnostní zkouška v zápřahu pro mladé fríské koně


Základní informace o zkoušce.
 
Pro koho jsou testy určeny?

 

Pro mladé koně ve věku 3,4 a 5 let (klisny, valachy i hřebce),  registrováné u KFPS (v kterékoliv plemenné knize, tedy KFPS-hlavní registr, KFPS-D, Bijboek I a Bijboek II.).

 

Výkonnostní zkouška se  koná součastně se  Svodem fríských koní. 

 

Podmínky účasti:

 • majitel koně musí být členem KFPS (a CSFHO)
 • kočí nemusí být majitelem koně ani nemusí být členem žádné z organizací
 • veterinární podmínky jsou shodné jako pro účast na svodu (platné vyšetření krve na IA, řádné očkování proti chřipce)
 • zkoušky jsou pro účastníky zdarma (účastník si hradí ustájení, pokud ho požaduje), vítěz obdrží věcné ceny od pořadatele
 • při dosažení více než 65 bodů postupuje dvojice do celostátního finále v Nizozemsku
 • výsledky jsou zaznamenány v databázi KFPS, zkoušky je možné zajet jen jednou za rok

 

Ustrojení jezdce a koně
Vybavení koně se řídí pravidly ČJF pro nižší  soutěže.
 • poprsní postroje
 • dvoukolý nebo čtyřkolý vozík (preferuje se lehký čtyřkolý vozík)
 • nejsou povoleny žádné pomocné otěže
 • kočí musí být oblečen v souladu s pravidly, včetně pokrývky hlavy
Organizace zkoušky:
 • každá dvojice zkoušku absolvuje samostatně (s výjimkou závěrečného dekorování, kterého se účastní všichni účastníci podle prostorových možností haly)
 • před zkouškou musí kočí koně opracovat v prostorech určených organizátorem, aby pro vjezdu do haly již mohla zkouška ihned začít
 • zkouška trvá zhruba 5 minut
 • zkoušku posuzují dva komisaři delegovaní KFPS, ze zkoušky je zpracován protokol s číselným a slovním ohodnocením
 • celkový počet bodů je 100, účastníci s více než 65 body jsou kvalifikováni do finále v Nizozemsku
Jak probíhá zkouška:
 • po vjezdu do kolbiště je dvojice představena komisařům, kteří provedou kontrolu postrojů a ustrojení kočího
 • na základě pokynů komisařů předčítá komentátor cviky, které má kůň provést
 • testuje se především talent koně pro zápřahové disciplíny, přechody, schopnost koně předvést korektně krok a klus, prodloužení, zkrácení, rozhodčí neposuzují jako chybu, pokud kůň neudělá cvik přesně v tom písmenu, které je přečteno
 • v testu kůň předvede krok a klus v pořadí a v těch cvicích, které komisaři stanoví pro tu kterou dvojici
 • žádná předem zadaná úloha není předepsána, komisaři volí cviky individuálně pro každého koně, nemusí se objevit všechny cviky
 • požadované cviky: krok, klus, prodloužit klus, velký kruh, vytažení krku při povolených opratích, přechody krok-klus-krok, změny směrů, správná reakce na pobídky bičem
 • po skončení testu všech dvojic jsou vyhlášeny výsledky a dekorováni vítězové
 • účastníci získají protokol o absolvování, výsledky jsou uložené v databázi KFPS

    Hodně štěstí Vám i Vašemu koni !

Aktualizováno Pondělí, 10 Prosinec 2012 14:21
 
Tvorba www stranek pro chovatele - Webdesign for breeders and FCI kennels
© 2012 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele