HAITSE 425 Sport

 

Haitse 425 je dvanáctiletý hřebec uchovněný v roce 2006. Stal se šampionem centrálního svodu hřebců v roce 2008 a v roce 2010 získal trvalé uchovnění na základě prověření potomků. Hřebec má celkem  965 narozených potomků...

 

Z hodnocených klisen má 47% Ster a z toho 5 s titulem Kroon. Patří do linie s vynikajícím potomstvem (Jasper 366 Stb Sport + Preferent), s tradicí predikátů Sport.  Také z matčiny strany se může pochlubit významným rodokmenem (Model+Prf+Prestm*4, KFPS Stb Model, Stb Ster). Klisna Jeldau fan 'e Wigêri  je také matkou mladého uchovněného hřebce Wylster 463 (2011).

 

Haitse 425 je sportovní typ hřebce s korektním exteriérem a pružným pohybem. Komisaři obzvláště chválili právě tento pružný pohyb, který je u fríského plemene tolik potřebný. Haitse vykazuje velmi dobrý balanc v  kroku, klusu a cvalu. Jedná se o velmi pěkného hřebce se silným pohybem od zádě a s vysokou akcí.


Jeho potomci na svodech většinou dosahují velmi dobrých výsledků a často odcházejí s udělenou prémií. Hříbata jsou dobře stavěná, mají malou a ušlechtilou hlavu, dobře zapojují krk, mají velmi dobrou horní linii a dobře stavěnou lopatku. Přední nohy mívají  dobrou délku a jejich zadní nohy jsou často excelentní. Haitseho potomci jsou obdařeni velmi dobrou sílou a délkou pohybu. Mají aktivní krok, korektní vznos v klusu, dostatečně volnou lopatku a velmi aktivní záď.

 

Dva z jeho potomků jste mohli vidět na loňském svodu fríských koní v Hradištku u Sadské. Ve třídě Hříbata/hřebečci se představili Rocco van Marhol, který získal krásnou 2. premii a dále pak Sasha, který získal 1. premii a stal se šampionem hřebečků!

 

Jedná se o hřebce vyššího vzrůstu (1,67m, hodnocení 105). Jeho současné výsledky ukazují dobré sportovní předpoklady (drezura ZZ dle holandské kategorizace). Haitse 425 získal vysoké hodnocení při testaci, pod sedlem 85,5 bodů a v zápřeži 84,6. Hřebec má vysoké celkové hodnocení konstitučního rámce (107), k němuž mu pomohlo dobré hodnocení pevného hřbetu (104) a vzpřímené linie trupu (106). Hřebec má výrazně vysoké hodnocení za celkový pohyb – flexibilita (112) a rovnováha (112). Celkové hodnocení kroku (108) je nadprůměrné, ten ovlivňuje délka v kroku (108) a energie kroku (110). Celkové hodnocení klusu (108) je také hodnoceno vysoko nad průměrem, délka v klusu (111) a síla v klusu (110). Hřebec má kratší krk (97) a menší kopyta (96) než je průměr. Celkové hodnocení hřebec je nadprůměrné (106).

 

VÍCE INFO:  zde            RODOKMEN:  zde

 

haitse425_erpa_2008 Haitse4251

haitse_425_jezdec Haitse_425_venku

Haitse_425_pohyb

 
Tvorba www stranek pro chovatele - Webdesign for breeders and FCI kennels
© 2012 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele