MRAŽENÉ SPERMA PLEMENNÝCH FRÍSKÝCH HŘEBCŮ - OD 1.3. DOSTUPNÉ V ČR!

 

Výbor CSFHO si pro rok 2014 stanovil jako jednu z hlavních priorit intenzivní podporu chovu a chovatelů fríských koní v České a Slovenské republice. Uvědomujeme si náročnost procesu připouštění fríských klisen kvalitními holandskými hřebci. Překážkou mnohdy bývá jazyková bariéra, orientace v problematice nabídky plemenných hřebců holandských stájí, vysoké náklady na vlastní dovoz spermatu, zajištění a získávání informací pro zdárné připuštění klisen apod.

 

Členové valné hromady CSFHO dne 15.2.2014 schválili významnou investici na podporu chovu hříbat po Stb hřebcích, a to nákup speciálního chladicího boxu a nákup zásoby dávek mraženého spermatu těchto licentovaných hřebců z Holandska. Mražené sperma nabídly dvě renomované holandské stáje s dlouhodobou tradicí a zárukou kvalitních hřebců, stáj Henswoude a stáj De Nieuwe Heuwel.

 

Na základě dobré spolupráce s českými chovateli proběhne nákup mraženého spermatu přímo v těchto domovských stájích v Holandsku za výhodných podmínek. Následně bude celá zásilka uskladněna v profesionálním zařízení Českomoravské společnosti chovatelů v Hradišťku (http://www.cmsch.cz/). Díky velké pomoci jednoho z členů CSFHO, který zajistí transport spermatu z Holandska, bude pro Vás k dispozici již od 1.března 2014 v ČR!

 

Výbor CSFHO přináší tento servis jako novinku pro Vás, členy našeho společného sdružení. Velmi doufáme, že oceníte výhody, které Vám tato služba nabízí např. usnadnění komunikace, minimalizace nákladů na dopravu, ušetření času, záruku kvality dovezeného mraženého spermatu a zvýhodnění ceny doplatku za březí klisnu.

 

V letošním připouštěcím roce nabídne CSFHO osm významných holandských KFPS Stb hřebců: Doaitsen 420, Haitse 425, Jisse 433, Maurus 441, Uldrik 457, Wimer 461, , Wylster 463 a Wybren 464.


Velkým přínosem pro české a slovenské chovatele pro rok 2014 a do budoucnosti je tedy výrazné zlepšení dostupnosti a podpora připouštění kvalitními plemennými hřebci z Holandska. CSFHO bude na základě ohlasů spokojenosti členů s touto službou nabídku mraženého sperma dle možností rozšiřovat a usilovat o co nejširší nabídku aktuálních TOP licentovaných hřebců z Holandska.

 

Konkrétní postup při zájmu o inseminační dávku určitého hřebce (rezervace, platby atd.) a také podrobnosti k jednotlivým hřebcům, uveřejníme během několika příštích dnů zde na stránkách CSFHO,  a to zde, v sekci „Připouštění“.

 
Tvorba www stranek pro chovatele - Webdesign for breeders and FCI kennels
© 2012 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele