Proběhl seminář "Reprodukce klisen"

Dne 12.března 2016 se konal v JŠ Equus Kinsky v Hradištku u Sadské seminář na téma "Reprodukce klisen".  Seminář vedl pan Ing. Radek Tolman, majitel reprodukčního centra v Líšné „Tolman Services“.  Seminář začínal v 10 hodin dopoledne teorií a pokračoval až do 14 hodiny. Poté následovala volná diskuze, ve které pan Tolman odpovídal na četné dotazy chovatelů a majitelů.  

Níže jsme pro vás shrnuli pár informací z celého semináře a doufáme, že vám pomohou se trochu více zorientovat v dané problematice...

 

Maurus441 

Foto: Cally Matherly

 

Základem pro úspěšnou reprodukci je pohlavně dospělá klisna. Klisny pohlavně dospívají mezi 12 - 18 měsícem. Nicméně ideální doba k plánované březosti je u klisny až chovatelsky dospělé, a to v období, kdy je klisna narostlá do standardu daného plemene. U fríských klisen je to období mezi 4 až 5 rokem. Samozřejmě klisna musí splňovat i další kriteria, měla by být zdravá, v dobré kondici a s pravidelným cyklem. 

Pravidelný reprodukční cyklus je opakující se období říje přibližně po 21 dnech, trvající cca 5-7 dní, zakončeno ovulací. Ovulace u klisen trvá přibližně 1- 4 hodiny.

 

Plodnost  ovlivňuje více faktorů, a to například délka denního světla, kondice, výživový stav, teplota prostředí a věk klisny. Výživový stav a kondice je velmi důležitý. Klisna by neměla být tučná ale ani podvyživená. U tučných klisen dost často dochází k zánětu dělohy a samotné zabřeznutí je zpravidla problematické. U podvyživených, hubených klisen je problém opačný, a to z důvodu podvýživy. Nedostatek vitamínů a minerálů může zapříčinit nepravidelný cyklus. Máme- li klisnu v dobré kondici je vhodné před plánovanou inseminací zvýšit dávku jádra a zároveň zařadit více práce, třeba na lonži. Aktivním pohybem se klisna sama vnitřně  čistí a snižuje tím vznik zánětu dělohy, nebo hromadění jiných tekutin v děloze. 


Pohlavní aktivitu klisen můžeme rozdělit do čtyř období a to:

1. Zimní anestrus neboli období klidu. Klisna neříjí a nedochází k ovulaci. 

2. Jarní přechodné období. - délka světelného dne se prodlužuje a tím pádem se probouzejí i k větší aktivitě vaječníky. Toto období může trvat  až 6 týdnů. Klisna se projevuje jako říjící, bohužel zatím nedochází k ovulaci. V tomto období se nedoporučuje zkoušet klisnu inseminovat. Každý zbytečný zásah do dělohy nese riziko zavlečení infekce. 

3. Připouštěcí sezona - u klisny probíhá plnohodnotný cyklus s říjí zakončený ovulací, dlouhý přibližně 21 dní. Délka říje je u každé klisny jiná zpravidla ale 5-7 dní. 

4. Podzimní přechodné období - je období kdy aktivita vaječníků ustává a následuje zimní anestrus.

Zimní anestrus je možno ovlivnit u klisen ustájených, a  to upravením délky světelného dne ve stáji.


Inseminace 

Jak jsme se již zmínili k samotné inseminaci potřebujeme klisnu s pravidelným měsíčním cyklem. Je nutné zmínit, že ne každá říje je k inseminaci vhodná. Tudíž není dobré nechávat inseminaci na letní měsíce, jelikož v tomto období jsou klisny velmi citlivé na teplotní výkyvy.  Nejvhodnější období k inseminaci je od března do konce května.

 

Další, velmi důležitá součást úspěšné inseminace a následně březí klisny, je výběr inseminátora.  Vybírejte vždy veterinárního lékaře nebo inseminačního technika kvalifikovaného a s praxí. V ideálním případě klisnu ustájte přímo na specializované klinice nebo v inseminačním centru. U fríských hřebců jsou k inseminaci dostupné pouze chlazené nebo mražené dávky, tudíž  správné načasování je absolutně nezbytné. Veterinárnímu lékaři nebo inseminačnímu technikovi velmi pomůže, budete-li svou klisnu znát. Myšleno její cyklus, počet hříbat a případné komplikace, které by mohly mít vliv na její reprodukci.


Podařilo-li se, a máme březí klisnu, nezapomeňte provést kontrolu březosti po 25 a po 35 dnech. V této fázi březosti je ještě možná redukce případných dvojčat. Předejdete tím následným komplikacím a je velká šance, že klisna donosí alespoň jeden zdraví plod. Máte-li klisnu ve větším stádě, zkontrolujte březost ještě jednou na podzim.

 

Součástí semináře bylo i představení reprodukčního centra p. Ing. Tolmana.  Pan Ing. Tolman je odborník s již více jak desetiletou praxí v oboru reprodukce. Nabízí nejen inseminaci vašich klisen a jejich možné ustájení, ale i zajištění komunikace s hřebčíny.  Vnímáme to jako velké plus pro majitele fríských koní, jelikož právě komunikace mezi hřebčíny a majiteli byl v předešlých letech ten největší problém. Jelikož je sperma  fríských plemenných hřebců pouze v chlazené nebo v mražené formě, možnost ustájit klisnu přímo v reprodukčním centru pana Tolmana skýtá velkou výhodu. Každá inseminace, ať už chlazeným nebo mraženým semenem, potřebuje velmi pečlivé načasování. Klisnu je důležité monitorovat 2x denně. V případě inseminace mraženým spermatem je někdy nutný monitoring  i 3 denně, což bývá pro terénní veterináře i inseminační techniky velký časový problém. 

 

CSFHO již několik let nabízí mražené dávky plemenných fríských hřebců  přímo zde v Čechách. Mražené dávky jsou k vyzvednutí v Hradištku pod Medníkem.

K dispozici jsou tito hřebci: http://www.csfho.cz/index.php/pipoutni

 

Dále vám také rádi poradíme při výběru vhodného hřebce pro vaši klisnu, stačí pouze reg. číslo vaší klisny. Následně vám zašleme informace o vhodném hřebci. Výběr je poté již na vás.

 

Závěrem bychom rádi použili motto pana Ing. Tolmana a to " Reprodukce koní se musí nervově i finančně vydržet!“ Takže držíme pěsti a přejeme hodně březích klisen!

 

Velké díky panu Ing. Tolmanovi za velmi hezký seminář a těšíme se na spolupráci! 

Všem účastníkům semináře děkujeme za jejich aktivní účast!  

 

 

Výbor CSFHO

 

logo tolman

Aktualizováno Středa, 23 Březen 2016 18:41
 
Tvorba www stranek pro chovatele - Webdesign for breeders and FCI kennels
© 2012 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele