Pozor - Nové veterinární podmínky týkající se infekční anemie koní

Od 4.6. 2015 platí nové veterinární podmínky stanovené SVS (Státní veterinární správa), tykající se vyšetření krve. Majitelé koní, kteří se budou účastnit akcí jako jsou svody, závody, soutěže, výstavy, atd., budou muset na základě nových pravidel doložit, že vyšetření krve není starší 6 měsíců.

 

Dle posledních zpráv SVS byly zjištěny nové případy infekční anemie v okolních státech jako je Něměcko a Polsko... 


Členové, kteří se tedy chystáte letos s Vaším koněm na svod, berte toto prosím v potaz. Veterinární podmínky budou všem účastníkům před svodem zaslány, nicméně již na tuto změnu myslete. 


Níže naleznete tiskovou zprávu, kterou SVS uveřejnila na svých webových stránkách...


Stanovisko SVS k rostoucímu výskytu infekční anemie koní v okolních státech

4.6.2015

 

Tisková zpráva – Praha 4. června 2015 – V nedalekém Maďarsku bylo od poloviny května postupně potvrzeno pět nových ohnisek infekční anemie neboli chudokrevnosti koní. Koncem ledna bylo potvrzeno ohnisko téhož, mnohdy smrtelného, onemocnění koní i v sousedním Německu. Vzhledem k aktuální situaci zpřísňuje od dnešního dne Státní veterinární správa (SVS) podmínky pro svody koní.


SVS rovněž upozorňuje odbornou i laickou veřejnost v České republice na nákazovou situaci v okolních zemích a zejména chovatelům připomíná několik faktů a preventivních zásad.

První letošní ohnisko v Maďarsku bylo potvrzeno 12. ledna v oblasti Fejér. Poté následovalo postupně dalších sedm ohnisek v oblastech Pest, Veszprém a Szabolcs – Szatmár – Bereg. Ojedinělé ohnisko v Německu bylo potvrzeno 22. ledna letošního roku.  Dlouhodobý problém s výskytem onemocnění má Rumunsko.  Na území České republiky byl výskyt této nákazy zaznamenán naposledy v roce 1988, tedy před 27 lety.  Nepopiratelný podíl na příznivé nákazové situaci v chovech v ČR má soustavný a odpovědný přístup ze strany orgánů státního veterinárního dozoru i samotných chovatelů koní.

 

Infekční anemie koní je často smrtelným onemocněním pro koně i ostatní koňovité. I zvířata, která onemocnění překonala, zůstávají celoživotními nositeli této nemoci a tím představují riziko pro ostatní zvířata. Léčení zvířat se neprovádí. V současnosti neexistuje ani spolehlivá vakcína proti chorobě. Z těchto důvodů musí být všechna infikovaná zvířata utracena. Nemoc se přenáší nejčastěji krví, což má zpravidla na svědomí krevsající hmyz. Zvířata se však mohou nakazit i prostřednictvím infikovaných předmětu pro ošetřování.  Nemoc může probíhat skrytě, akutně, ale může také přejít do chronické formy. Akutní příznaky, jimiž jsou přechodné nechutenství a horečnaté stavy nemusí být  často vůbec zpozorovány. V některých případech můžeme pozorovat opakované horečnaté stavy doprovázené depresí, ztrátou hmotnosti a krváceninami.

 

V ČR je dnes povinnost vyšetřovat na infekční anemii hřebce jedenkrát ročně před odběrem spermatu a všechny koně starší dvou let při jejich přemístění mimo území kraje. Podle až doposud platných vzorových podmínek pro svody koní bylo při těchto akcích rovněž u koní starších dvou let vyžadováno vyšetření na infekční anemii koní, které nesmělo být starší než 24 měsíců. Na základě nepříznivé nákazové situace mění SVS od dnešního dne tyto podmínky. Pořadatelé, kteří budou od nynějška žádat SVS o veterinární podmínky pro pořádanou akci (závody, soutěže, výstavy, atd.), budou muset na základě nových pravidel doložit, že vyšetření není starší 6 měsíců. Organizátoři akcí, které se konají po 4. červnu, ale pro něž byly veterinární podmínky stanoveny již dříve, budou postupovat podle původně stanovených podmínek. V případě účasti zahraničních koní na akcích v tuzemsku budou muset nově být údaje o koních zadány do veterinárního informačního systému EU (TRACES). Nebude již stačit pouze zdravotní potvrzení, tak, jak je tomu i v jiných členských státech.

 

SVS by ráda upozornila zejména soukromé veterinární lékaře a chovatele účastnící se akcí v zahraničí, aby věnovali pozornost veterinárním podmínkám, vydávaným pořadateli jednotlivých akcí, i tomu, zda je zde prováděna veterinární přejímka koní, kde je splnění podmínek kontrolováno. Stejně jako u všech dalších nákaz platí i u infekční anemie koní pro chovatele dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventivních opatření. Důležité je zejména používání repelentních přípravků. Každý chovatel by měl vždy před účasti na akci zvážit možná rizika v souvislosti s aktuální nákazovou situací v místě konání akce.

 

Mgr. Petr Pejchal

Tiskový mluvčí SVS


Aktualizováno Středa, 01 Červenec 2015 11:14
 
Tvorba www stranek pro chovatele - Webdesign for breeders and FCI kennels
© 2012 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele