Seminář o inseminaci a reprodukci koní

V sobotu 15.3.2014 se v překrásném prostředí Q-Ranche v Bezděkově u Třeště uskutečnil jednodenní seminář na téma inseminace a reprodukce koní. Semináře se zúčastnilo celkem 14 lidí, z toho 12 členů CSFHO z Čech a Moravy a jeden člen přijel dokonce i ze Slovenska....

 

CSFHO se rozhodla oslovit MVDr. Moniku Najmanovou, která k našemu velkému potěšení naše pozvání přijala. Paní doktorka Najmanová je opravdu odborník na slovo vzatý. V minulosti pracovala na veterinární klinice v Brně, kde získala velmi cenné praktické zkušenosti jak s inseminací čerstvým i mraženým spermatem, tak porodnictvím. Nyní s klinikou spolupracuje hlavně ve výuce studentů. Zajišťuje jim povinnou měsíční praxi v 6. ročníku a dále spolupracuje i se studenty nižších ročníků, kteří mají zájem získávat zkušenosti v terénu. Každý rok se také účastní mezinárodních kongresů v Itálii a Německu, které se zaměřují, mimo jiné, právě na reprodukci. Spolupracuje i se zahraničními hřebčíny jako je Sprehe, Schockemöhle, Národní hřebčín Celle a další. V současné době se věnuje vlastní veterinární praxi a zaměřuje se především na reprodukci koní.

 

Na tento seminář si paní doktorka pro účastníky připravila ucelený souhrn informací nejen o inseminaci koní a počátečním stádiu březosti, ale také o úskalích a komplikacích po zabřeznutí a problematice porodu u koní.

 

Vyčerpávající úvod do problematiky celkového reprodukčního cyklu klisen byl zaměřen na pochopení a seznámení se s jednotlivými procesy říje klisen a na jednotlivé fáze říje ve vztahu ke střídání ročních období. Důležité informace se týkaly ovulace klisen a procesu oplodnění vajíčka. Z přednášky vyplynulo, že pro hladký průběh inseminace je velmi důležité správné načasování a úzká spolupráce veterináře a chovatele.

 

Hlavní téma přednášky bylo zaměřeno na inseminaci čerstvým a mraženým spermatem. Probrala se ale i další zajímavá témata, jako například problematika spojená s herpes virem, početím a narozením dvojčat, jak asistovat klisně při samotném porodu, na co si dát pozor a čeho se vyvarovat, jak pečovat o hříbě prvních 10 dní, které jsou pro něj nekritičtější a mnoho dalšího. Téma problematiky samotného porodu hříbat, porodních a poporodních komplikací se setkalo u účastníků s mimořádným zájmem. Veškerá témata byla doplněna bohatým obrazovým materiálem a také praktickými zkušenostmi a konkrétními případy z praxe.

 

Chtěli bychom jménem CSFHO velmi poděkovat paní doktorce Najmanové za tento skvělý seminář a pevně doufáme v další spolupráci.

 

Výbor CSFHO

 

V případě zájmu o služby MVDr. Najmanové jí můžete kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle či emailové adrese. Momentálně působí v okolí Brna a její rádius pro nabídku veterinárních služeb je cca do 150 km. Nabízí především služby v oblasti reprodukce koní, inseminace čerstvým i mraženým semenem, stomatologie, úprav chrupu, preventivní a akutní medicíny koní. K dispozici má moderní vybavení na diagnostiku a nabízí také možnost ustájení v případě potřeby sledování procesu ovulace u klisny při inseminaci a následné kontrole, zda inseminace proběhla úspěšně.

 

Tel: +420 777 271 898

email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


mama a hribe


foto: KFPS

Aktualizováno Neděle, 23 Březen 2014 09:21
 
Tvorba www stranek pro chovatele - Webdesign for breeders and FCI kennels
© 2012 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele