Proč je důležité účastnit se svodu fríských koní pořádané CSFHO a KFPS?

 

Bohužel mezi nezkušené a začínající chovatele fríských koní byl “vypuštěn” názor, že fríské klisny s rodokmenem jsou všechny automaticky chovné  i bez absolvování svodu. Názor, že lze klisnu prostě připustit a hříbě zapsat normálně do holandské plemenné knihy KFPS  bez omezení je zcela neprofesionální doporučení a postup hodný pouhého “množitele” koní. 

Zamysleme se však nad tím zda nám jde o chov a nebo o rozmnožování koní. Každý chov v rámci dané PK je limitován určitými omezeními, tudíž by mělo být v zájmu chovatele, chovat na zdravé a standard splňující klisně. Chovatel není člověk, který má každoročně několik hříbat, chovatelem se stáváte i v případě, že připustíte svou klisnu jen jednou. Berete na sebe veliká rizika související s celou problematikou připuštění, porodu a péče o novorozené hříbě a matku.

    Chceme- li zdravé života schopné hříbě, měli bychom dbát na tyto detaily již u samého výběru hřebce a klisny před spojením. Nikdo nám lépe nepopíše klady a zápory našeho koně než inspektor KFPS v rámci svodu. Inspektoři KFPS jsou precizně proškolení a měli bychom brát jejich popis jako pomůcku, v žádném případě jako kritiku! Součástí jejich popisu je i tzv. “lineární score”, kterým detailně ohodnotí popisovaného koně. Dle našeho názoru je chovat hříbata na klisně nezapsané v hlavní plemenné knize Stb dosti podobné černé plemenitbě, jelikož stejně jako hřebec v případě, že žádá o licentaci k plemenitbě musí projít rozsáhlými testy, tak i klisna by měla mít základní testaci. Testací se rozumí doklad o tom, že splňuje standard a nemá žádné viditelné vady, které by mohly být potažmo přeneseny na jejího potomka. Nabádat majitele k chovu na neuchovněných klisnách je nezodpovědné, protože jako chovatel nemáte jistotu zda je klisna k chovu vhodná, viz. výše uváděné.

    Nemůžeme zároveň opomenout i statistiky v rámci každé PK, každou informací kterou přineseme, porod zdravého nebo mrtvého hříběte, nedostatky nebo naopak klady u popisovaných koní na svodu pomáhají nejen určit chovné hodnoty u plemenných hřebců, ale zároveň nám pomáhají se vyvarovat  případných genetických vad, to by mělo být základní myšlenkou chceme-li zdravé a krásné hříbě !!

Aktualizováno Pondělí, 03 Únor 2014 12:11
 
Tvorba www stranek pro chovatele - Webdesign for breeders and FCI kennels
© 2012 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele