Testy DNA jako součást předvýběru hřebců

Se začátkem roku 2014 bude testování DNA přidáno do seznamu kritérií při výběrů hřebců k plemenitbě. DNA testy, které slouží k určení nositele dědičných poruch, jako je „nanismus“ (zakrslost, trpasličí vzrůst) a „hydrocefalus" (vodnatelnost mozku) v populaci fríských koní jsou nyní prakticky dokončeny. Test DNA bude využit již k otestování hřebců, kteří se účastní testace na konci tohoto roku. Tito hřebci budou testováni na anomální geny ihned po svodu hřebců. V příštích několika měsících se bude na těchto testech dále pracovat, aby byly v konečném výsledku dostupné i pro chovatele, pro které to bude jistě zajímavý nástroj, jak otestovat své chovné klisny. Dokončení těchto testů představuje významný krok v procesu odstraňování vrozených poruch u fríských koní.

 

KFPS má v úmyslu použít DNA testy pro rychlé a úplné odstranění hydrocefalu a nanismu u hříbat a také pro postupné vyřazení nosičů těchto vad. Díky těmto testům by bylo možné odstranit (zmutované) geny odpovědné za tyto vady z celkové populace koní, a to pouze během jedné generace. Jednoduše vyřazením všech nosičů (jak hřebců tak klisen) z chovu. Toto ale bohužel není úplně příznivá strategie, a to zejména proto, že takové zúžení populace by vedlo k ještě větší příbuzenské plemenitbě, která je ve skutečnosti příčinou vrozených poruch. Proto se politika KFPS nebude zaměřovat pouze na vyloučení zvířat z chovu, ale především se zaměří na prevenci rizikových spojení. Postupem času tak dojde ke snížení počtu nosičů v populaci.

 

Z tohoto důvodu budou v zásadě tyto testy používány pávě na to, aby se zabránilo rizikovým spojením. Termín „rizikové spojení“ je definován jako spojení klisny a hřebce, kde jsou oba jedinci nositeli dědičných poruch. Zhruba čtvrtina spojení, kde oba rodiče jsou nositeli nanismu a/nebo hydrocefalu, bude mít za následek narození anomálního hříběte. Je-li pouze jeden z rodičů nosičem, nikdy jejich spojení nepovede k narození hříběte, které trpí těmito annomáliemi.

 

Testování koní začne tento rok u mladých hřebců, kteří byli vybráni do testace hřebců na udělení licence k plemenitbě. Pokud se prokáže, že je hřebec nositelem jednoho z těchto genů, automaticky to neznamená, že nebude uchovněn. Nicméně, pokud bude zjištěno, že je zvíře nositelem, bude tato informace zveřejněna ihned po uchovnění. Dříve uchovnění plemeníci testováni nebudou, a to především proto, že v těchto testech je stále určitá tolerance chyb. Ačkoli tolerance chyb se očekává, bude nicméně tak malá, že o mimořádném testování již uchovněných hřebců se neuvažuje.

 

Během několika posledních let se politika prevence rizikových spojení již vyplatila. Došlo k výraznému snížení narození počtu hříbat postižených nanismem či hydrocefalem, a to na méně než deset případů ročně. Když tedy přijde na výběr správného hřebce, rozumná komunikace mezi chovatelem a majitelem hřebce, založená na informacích z plemenné knihy, je klíčem k úspěchu. DNA testy pomohou dosáhnout účinného snížení počtu rizikových spojení.

 

V příštích desetiletích bude genomika (obor genetiky, zabývající genetickými informacemi uložených v DNA) hrát důležitou roli v chovu a výběru hřebců v otázkách souvisejících se zdravím. Výzkumy jsou již v plném proudu a jsou zaměřeny na rozvoj DNA testů pro celou řadu onemocnění a neoptimálních stavů u (fríských) koní, jako je například osteochondritida ( zánět kosti a chrupavky), sluneční ekzém, rozšíření jícnu, aortální ruptura (prasknutí aorty), atd. V průběhu tohoto roku bude KFPS i nadále poskytovat aktuální informace o dostupnosti a použití těchto testů.

 

Zdroj: KFPS

 
Tvorba www stranek pro chovatele - Webdesign for breeders and FCI kennels
© 2012 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele