Jak se vypořádat se spadlým krčním hřebenem?

 

V nedávné době byla pro komisaře KFPS vymezena určitá pravidla, jak posuzovat spadlý krční hřeben, který se vyskytuje u fríských koní. Spadlý krční hřeben je považován za vadu exteriéru. Tato pravidla by měla být prostředkem, jak zajistit shodné postupy posuzování spadlého hřebene při inspekcích. Dle těchto nových pravidel rozeznáváme tři různé stupně spadlého krčního hřebene: C-line (krční linie ve tvaru C), S-line (krční linie ve tvaru S) a spadlý krční hřeben, přičemž C-line je považována za nejmírnější formu a spadlý či zlomený krční hřeben za tu nejvážnější.  Pro každou z těchto forem deformací krčního hřebene byla definována kritéria pro udělování  prémií při registraci klisen i valachů z hříběcí knihy a také pro tituly Ster, Crown a Model. Do jaké míry je při posuzování koně hodnocený „spadlý krční hřeben“ záleží na celkovém rozsahu tohoto znaku a také na stáří zvířete. U starších klisen se tato vada posuzuje mírněji než u mladších koní. V případě spadlého krčního hřebene, hřebci starší tří let, nebudou zapsáni do hlavní plemenné knihy.

 

jm-111104-fries-vallendemanen02

Pan Jaap Boersma, inspektor KFPS vysvětluje: „Bylo třeba stanovit tato pravidla, aby se přesně definovalo, jak posuzovat spadlý krční hřeben. Neznamená to však, že se nyní bude posuzovat odlišně nebo přísněji. Krom toho, tento jev se u koní vyskytuje celkem vzácně. Komisaři se většinou setkávají s mladými koňmi, u kterých, i přesto že někteří z nich k tomu mají dispozice, se spadlý krk ještě nerozvinul. Myslím, že spadlý krční hřeben se vyskytuje u méně než 1%  z celkového počtu posouzených koní. Máme ale důvod se domnívat, že by se mohlo jednat i o genetickou vadu, a to vzhledem k tomu, že se spadlý krční hřeben objevuje v některých rodokmenech častěji než v jiných.“

 

Pan Walling Haytema, veterinář a spolupracovník veterinární kliniky „Dierenkliniek Wolvega“ a zároveň i člen rady KFPS zabývající se chovem uvedl: „ S postupujícím věkem se u některých koní vyvine nestabilní nebo spadlý či dokonce zlomený krční hřeben. Až doposud se tímto problémem nikdo nezabýval, proto nejsme schopni určit zjevnou příčinu. Obecně se ale věří, že existují dva možné faktory, které mohou mít zásluhu na vzniku spadlého hřebenu.

První příčinou spadlého krčního hřebenu u mladých koní může být výskyt zánětu tukové tkáně. V krčním hřebeni se nachází relativně velké množství tukových zásob a zánět v těchto tukových zásobách ovlivňuje pojivové tkáně. Proto tendence k ochablému krčnímu hřebenu se začínají formovat již v ranném věku, ale projeví se až v pozdějším věku, kdy pojivové tkáně začnou ztrácet svojí elasticitu. Důvodem pro tuto chorobu je považován nedostatek antioxidantů, zejména vitamínu E a selenu. V této souvislosti je tedy důležité, aby mladí koně měli dostatečný příjem vitamínů a minerálních látek. Dalším faktorem může být obezita, kdy se v krčním hřebeni vytvoří příliš velké množství tukové tkáně. V případě, že je kůň následně dán na dietu a tuková tkáň se sníží, co zůstává, je oslabená pojivová tkáň.“

 

Citlivost na specifické poruchy je geneticky definována. Kůň může mít genetické dispozice k vyvinutí spadlého krčního hřebene. Pokud ale netrpí obezitou, nebo se mu v důsledku nesprávné výživy nerozvine problém v tukové tkáni, spadlý hřeben se u něj neprojeví.

Máme také důvod se domnívat, že zde mohou hrát roli i faktory životního prostředí. Bylo totiž zjištěno, že v zemích s teplejším podnebím dochází k většímu výskytu spadlých krčních hřebenů. Zatím ještě nebylo přesně stanoveno, jak velký vliv mají klimatické a nutriční faktory na tento problém. Je také velmi obtížné, zahrnout tuto vadu ke kriteriím při výběru plemenných hřebců. Zejména proto, že se tento problém často ukáže až v pozdějším věku. Spadlý krční hřeben není život ohrožující onemocnění  a ani nemá žádný vliv na výkon koně. Pokud by výskyt takové vady vedl k neuchovnění hřebce, zároveň bychom tím ztratili i pozitivní faktory, které by tento konkrétní hřebec do chovu přinesl.

 

 

Zdroj text a foto: KFPSvallendemanen01

Aktualizováno Úterý, 15 Říjen 2013 08:20
 
Tvorba www stranek pro chovatele - Webdesign for breeders and FCI kennels
© 2012 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele