Bližší pohled na inspekce Fríských koní


Období svodů  je vždy vzrušujícím obdobím pro chovatele, majitele a všechny milovníky fríských koní. Jelikož ale toto období také vyvolává mnoho dotazů, KFPS sestavila seznam několika otázek, které byly následně položeny Inspekčnímu týmu KFPS.

 

Neměl by každý ze tří komisařů dávat svá hodnocení individuelně?

S ohledem na posouzení koní je nanejvýš důležité, udržovat při rozhodování nejvyšší možnou kvalitu. Rozdělení komisařů by mohlo způsobit rozdílná posouzení, což by mohlo vést k průměrným známkám. Tímto způsobem by bylo těžké objektivně stanovit, proč nějaký komisař dal známku 5 a stejný princip by platil pro komisaře, který by dal osmičku. Za účelem dosažení vysoce kvalitního rozhodnutí je interakce mezi komisaři naprosto zásadní.

 alt

 

Mělo by se posuzovat s katalogem nebo bez?

Zastánci myšlenky posuzování bez katalogu zapomínají, že by to zahrnovalo potřebu zřídit anonymitu vodičů a stejně tak i asistentů. Pokud by bylo komisařům zamezeno používání katalogu, nebylo by pak potřeba ho vůbec tisknout. Z praktického hlediska posuzování "naslepo" není možné. Přítomnost katalogu nemá absolutně žádný vliv na posouzení koní.

 

Mají výsledky IBOP/ABFP testů vliv na posouzení při inspekci?

Pokud kůň získá v testu dobré výsledky, pak výsledky zkoušky nahradí známky, které kůň dostal za posouzení na ruce. Toto ale platí pouze v pozitivním slova smyslu. Tedy pouze v případě, že se jedná o dobré výsledky. Není povoleno jakkoliv koně znevýhodňovat díky jeho neuspokojivým výsledkům z testů, pokud je posuzován společně s koňmi, kteří se ani jednoho z nich neúčastnili. Komisaři, kteří  dělají inspekci, zahrnují pozitivní výsledky testů do jejich posouzení, aby se ujistili, že mají vliv na celkové hodnocení koně. Informace založené na sportovních výsledcích nemají při posuzování takovou váhu jako výsledky testů IBOP nebo ABFP. Kůň může excelovat ve sportu, což ale ještě není ukazatelem kvality jeho základních chodů.

 

alt


Bude na svodech do posouzení zahrnut cval?

Pokud jde o zahrnutí cvalu do celkovém posouzení během inspekcí, tak na toto téma probíhají neustálé diskuse. Ačkoliv by posouzení 3-letých koní ve cvalu mělo svou hodnotu, mohlo by to vést na svodech k organizačním problémům.

 

Jak může klisna získat předběžný predikát Ster?

Klisny, které mají dobrou stavbu těla s dostatečnými charakteristickými znaky plemene a správnou práci nohou, ale nedaří jim ukázat dostatek pohybu při předvedení na ruce, mohou v takovém případě dostat předběžný predikát Ster. Jakmile pak klisna získá ve výkonnostní zkoušce v průměru 6,7 bodu za krok a klus,  predikát se změní na trvalý. Toto není možné dosáhnout prostřednictvím predikátu Sport.

Budou nějaké testy na doping?

Zatím jsou dopingové testy omezeny pouze na svody hřebců, ale uvažuje se o jejich rozšíření i na jiné příležitosti.

 

Jaký je postoj KFPS k dění na předvadišti  s ohledem na blaho zvířete?

Od tohoto roku budou komisaři oslovovat tuto otázku a budou informovat majitele o směrnici KFPS za účelem změny v přístupu. Od roku 2014 nebude již více povoleno koním vystříhávat uši a holit jim hmatové vousky.

 

 

Zdroj KFPS   www.kfps.nl

Aktualizováno Pátek, 07 Červen 2013 19:59
 
Tvorba www stranek pro chovatele - Webdesign for breeders and FCI kennels
© 2012 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele