Aktuálně !! VH 23.3.2013

 

Návrh úprava stanov :

změna Sídla : CSFHO o.s., Ptáčov 30, Třebíč, 674 01

 

Návrh členů CSFHO na změnu stanov:

Článek I., odstavec č.5 :

-první věta návrh přidat slůvko "přátelé"

Znění :

CSFHO je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením fyzických a právnických osob, v němž se sdružili majitelé, chovatelé, přátelé a příznivci plemene Fríský kůň z České republiky a Slovenské republiky k aktivní činnosti zaměřené na podporu, rozvoj chovu a využití koní tohoto plemene.

 

Navrhujeme úplné vypuštění článeku III. odstavec č. 18.

Znění:

Dokladem o členství v CSFHO je členský průkaz, který je vydán vždy na každý kalendářní rok.

 

Navrhujeme změnu článku VII. odstavec č. 2. - upravit počet členů výboru z pěti na 3 členy.

Znění:

Výbor má 3 členy, z toho jeden ve funkci předsedy, jeden ve funkci prvního místopředsedy, jeden ve funkci druhého místopředsedy.

Zbytek odstavce č.2 zůstává ve stejném znění.

 

Návrh na vložení bodů do programu VH 23.3.2013, navrženo členy CSFHO

-návrh na vyloučení některých členů CSFHO

-projednání reakce na vznik ACHFK

-zpráva o dořešení inventury pokladny z r.2011

Aktualizováno Neděle, 03 Březen 2013 21:31
 
Tvorba www stranek pro chovatele - Webdesign for breeders and FCI kennels
© 2012 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele